الکترودهای پایه نیکل(اینکونل)

 الکترود ایساب OK 92.05    

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژ نیکل خالص با خلوص بالای 92درصد نیکل با استاندارد ENi-1 ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 92.15    

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوش اینکونل 600 و آلیاژهای با جوش پذیری کم مقاوم به حرارت با استاندارد ENiCrFe-2 ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 92.26 / OK NiCrFe-3      

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوش اینکونل 600 و آلیاژهای باجوش پذیری کم مقاوم به حرارت با استاندارد ENiCrFe-3 ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 92.35    

الکترود پایه نیکل ایساب سوپر آلیاژ NiCrMoW با استحکام کششی بالا و مقاومت حرارتی بالا با استاندارد ENiCrMo-5 ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 92.45    

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژهای 5Ni و 9Ni و اینکونل 625 و فولاد S 31254 با استاندارد E NiCrMo-3 ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 92.55    

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژهای Ni9% با چقرمگی عالی (LNG) در 196ºc- با استاندارد ENiCrMo-6 ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 92.86    

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژ نیکل-مس(مونل) بامقاومت عالی به خوردگی و ترک بااستانداردENiCu-7 ساخت سوئد