فیلرهای پایه نیکل و پایه مس ایساب

 فیلر ایساب OK Tigrod 19.40          

فیلر پایه مس ایساب آلومینیوم دار مناسب برای جوشکاری آلیاژ آلومینیوم - برنز با استحکام کششی بالا با استاندارد ER CuAl-A1

           

فیلر ایساب OK Tigrod 19.49          

فیلر پایه مس ایساب نیکل دار برای جوشکاری آلیاژهای 90-10 و 80-20 و 70-30 مقاوم به خوردگی با استاندارد ER CuNi

           

فیلر ایساب OK Tigrod 19.82          

فیلر پایه نیکل ایساب کروم - مولیبدن دار مقاوم به خوردگی و حرارت برای جوشکاری فولاد پر آلیاژ با استاندارد ER NiCrMo-3

           

فیلر ایساب OK Tigrod 19.85          

فیلر پایه نیکل ایساب کروم دار - نایوبیوم دار مقاوم به خوردگی و حرارت برای جوشکاری فولاد پر آلیاژ 9%Ni با استاندارد ER NiCr-3

           

فیلر ایساب OK Tigrod 19.92          

فیلر پایه نیکل ایساب تیتانیوم دار با خلوص 99.6%Ni برای جوشکاری چدن با استاندارد ER Ni-1

           

فیلر ایساب OK Tigrod 19.93          

فیلر پایه نیکل ایساب تیتانیوم دار با 30% مس برای جوشکاری آلیاژهای سری 400 با نام تجاری مونل با استاندارد ER NiCu-7

           

*********************************MIG-MAG*******************************       

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.12   

سیم حلقه پایه مس ایساب با ویژگی Oxygen-free با بیش از 98%Cu با استاندارد ER Cu

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.82   

سیم حلقه پایه نیکل ایساب کروم - مولیبدن دار مقاوم به خوردگی و حرارت مناسب جوشکاری فولاد 9%Ni با استاندارد ER NiCrMo-3

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.85   

سیم حلقه پایه نیکل ایساب کروم - نایوبیوم دار مقاوم به خوردگی و حرارت مناسب جوشکاری فولاد 9%Ni با استاندارد ER NiCr-3